Vånna Inget - Jag ska fly tills jag hittar hem (video)

New video from Vånna Inget for the title track of their latest EP "Jag ska fly tills jag hittar hem". Sweden's best current punk band? Yes.