Riddarna - Vakna till liv (video)

New from Swedish rockers Riddarna; hastily made in true rock'n'roll fuck-all style.